להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2162

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2162