להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2210

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2210