להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 222

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 222