להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 224

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 224