להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 232

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 232