להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 234

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 234