להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 237

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 237