להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 238

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 238