להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 239

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 239