להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 240

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 240