להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2414

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2414