להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2438

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2438