להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 245

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 245