להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2472

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2472