להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 251

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 251