להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 260

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 260