להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2642

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2642