להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2711

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2711