להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2930

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2930