להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 2966

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 2966