להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 3012

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 3012