להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 32677

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 32677