להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 3395

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 3395