להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 340

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 340