להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 357

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 357