להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 373

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 373