להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 38

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 38