להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 389

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 389