להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 397

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 397