להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 40

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 40