להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 401

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 401