להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 41

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 41