להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 420

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 420