להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 4207

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 4207