להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 422

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 422