להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 43

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 43