להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 433

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 433