להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 450

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 450