להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 459

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 459