להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 4625

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 4625