להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 479

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 479