להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 4868

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 4868