להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 489

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 489