להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 495

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 495