להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 5017

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 5017