להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 517

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 517