להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 527

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 527