להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 530

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 530