להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 549

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 549