להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 551

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 551